Наша історія

ТАМ, ДЕ РОСЬ ВИТІКАЄ
ДЕ ПОЧАТОК БЕРЕ,
ПОГРЕБИЩЕ БУЯЄ –
МОЛОДЕ І СТАРЕ.
МІСТО СЛАВИ НАД РОССЮ.

Історія Вищого професійного училища №42 м.Погребище

Згідно наказу №260 від 12.11.1984 року Держпрофосвіти УРСР про відкриття в смт. Погребище середнього професійно-технічного училища з метою забезпечення підготовки кваліфікованих спеціалістів для сільськогосподарського виробництва області. А 27.11.1984 р. видано наказ №387 по Вінницькому обласному управлінню професійно-технічної освіти про присвоєння училищу порядкового №42 і про план прийому учнів на 1985 рік в кількості 300 учнів, при проектній потужності 720. Таким чином днем заснування училища є 12 листопада 1984 року.
З І кварталу 1985 року в місті над Россю функціонує середнє професійно-технічне училище №42.

училище в 1985 році

1 вересня 1985 у ВПУ№42

Перший набір учнів відбувся в березні місяці 1985 року. Це були слухачі курсів підвищення кваліфікації агропромислового комплексу районну. У вересні місяці цього ж року училище відкрило двері перед молоддю, яка обрала такі професії:” Тракторист–машиніст широкого профілю, слюсар ремонтник, водій автомобіля”, “Електромонтер сільської електрифікації і зв’язку”, “Майстер плодоовочівник”. На перший курс навчання було зараховано 140 учнів, які поряд з обраною професією здобували середню освіту.

Перші учні училища

Практичні заняття у ВПУ №42

учні на уроці училища

Учні на комбайні училища

учні біля майстерні училища №42

Але з року в рік училище росло, розвивалося, збагачувало матеріально-технічну та методичну базу. Що дало можливість в перспективі відкривати нові професії. В 1988 році було здійснено набір учнів за професією “Кухар, кондитер”, 1989 р. – за професією “Газоелектрозварник, водій автомобіля”, в 1998 році — за професіями: “Оператор комп’ютерного набору, бухгалтер”, “Лісник, тракторист-машиніст, водій автомобіля”, в 2000 році – за професією “Робітник фермерського господарства”. В стінах нашого училища щороку навчається близько 400 майбутніх професіоналів.
Адміністрація та інженерно-педагогічний колектив ВПУ №42 здійснює навчання груп з підвищення кваліфікації комбайнерів, трактористів-машиністів категорій „А”, „В”,  газоелектрозварників, бухгалтерів, а також курси підготовки водіїв категорій „В”, „С”, „В”, „Е” і операторів комп’ютерного набору. Групи комплектуються за направленням служби зайнятості, підприємств, організацій, установ району та за власний рахунок громадян.
В серпні місяці 1989 року було змінено статус середнього професійно-технічного училища на професійно-технічне училище, а в серпні 2002 року, згідно наказу № 497 Міністерства освіти і науки України, було реорганізовано професійно-технічне училище № 42 м. Погребище Вінницької області у вище професійне училище № 42 м. Погребище.
Першим директором училища був Харченко Василь Іванович, під керівництвом якого завершувалось будівництво основних корпусів училища, забезпечувалась доставка основного обладнання, устаткування та згуртовувався колектив.
Його справу продовжив Калінчук Віктор Вадимович, якого було призначено на посаду директора з березня місяця 1986 року. Віктор Вадимович з інженерно-педагогічним та учнівським колективом працювали над створенням матеріально-технічної бази кабінетів, майстерень, лабораторій, працювали над покращенням житлово-побутових умов учнів..
Сьогодні училище розвивається завдяки невтомній праці директора училища Огородника Сергія Васильовича, трудовий шлях якого розпочався з 1986 року із посади майстра. Сергій Васильович добре зарекомендував себе як педагог-професіонал, прекрасний організатор, тому невдовзі став заступником директора з навчально-виробничої роботи, а з серпня місяця 1989 року очолив колектив. Під керівництвом директора в училищі зібраний колектив однодумців, людей, яким не байдужа справа, у вихованні та навчанні підростаючого покоління, які постійно працюють над підвищенням свого фахового рівня, тому й кінцевий результат — високий рейтинг училища.
Неабиякий внесок у загальну справу плекання висококваліфікованих спеціалістів робить заступник директора з навчально-виробничої роботи Демиденко В.Г. Свою педагогічну діяльність Віктор Григорович розпочав викладачем історії в 1987 році. Молодий спеціаліст завоював авторитет серед колег та учнів. І з 1991 року він – заступник директора. Віктор Григорович ретельно контролює навчально виробничий процес, та виробничу практику учнів, привчаючи їх до дисципліни та виховуючи відповідальне ставлення до навчання та праці.
Значний вклад у навчально-виробничий процес вносить і старший майстер училища Василенко Василь Павловича, який розпочав свою діяльність з моменту відкриття училища. Працюючи на посаді старшого майстра Василь Павлович добросовісно організовує роботу майстрів виробничого навчання, лабораторно-практичних занять, навчально-виробничого процесу. В його обов’язки входить відповідальність за комплектацію, використання та збереження с/г техніки.
Організатором теоретичного навчання є заступник директора з навчальної роботи Ковальчук Раїса Іванівна. Раїса Іванівна працює в училищі на даній посаді з дня його відкриття з 1985 року. Вона високо кваліфікований фахівець, в роботі вимоглива, надає методичну допомогу викладачам-початківцям. До її мудрого досвідченого слова прислухається не тільки молодь але й викладачі старшого покоління.
Навчально-виховний процес в училищі забезпечує інженерно-педагогічний колетив. Склад колективу педагогічних працівників наступний: всього педагогічних працівників – 59 осіб. З них 20 викладачів, 29 майстрів виробничого навчання, 4 вихователі гуртожитку. Мають вищу кваліфікаційну категорію -10 чол., першу категорію – 6 чол. Нагороджено почесним знаком «Відмінник освіти України» — 5 чоловік, Нагрудним знаком “А.Макаренко” – 1 чоловік. Мають педагогічне звання: «Вчитель-методист» – 2 чол., «Майстер виробничого навчання I категорії» — 2 чоловіка, «Майстер виробничого навчання II категорії – 2 чоловіка.
Успішній роботі інженерно-педагогічного колективу сприяє комп’ютеризація навчального закладу. Перші комп’ютери були придбані в 1988 році класу “Пошук-1”, які були неякісними, часто виходили з ладу, тому у 1998 році були придбані комп’ютери “Пентіум — 1” за кошти, зароблені учнями під час роботи на полях. А в 2003 році було придбано 16 комп’ютерів останнього покоління, а решта пройшли ремонт та модернізацію. На сьогоднішній день “парк” комп’ютерної техніки та периферійного обладнання становить близько 60 одиниць. Влітку 2003 року училище було під’єднано до всесвітньої мережі Internet та отримало власну електрону адресу, а новий комп’ютерний клас відкрив свої двері першого вересня цього ж року.
Виховна робота в училищі спрямована на виховання в учнів таких рис характеру як: любов до Вітчизни, до землі, непримиренність до егоїзму, жорстокості, поваги та шани до старшого покоління і батьків. Пропаганда здорового способу життя, виховання колективізму, співпраця з районним відділом по роботі з молоддю, проведення вечорів відпочинку. Людмила Юліївна організовує роботу вихователів, класних керівників, керівників гуртків спортивно-масової роботи та гуртків художньої самодіяльності.
Невід’ємною частиною навчально-виховного процесу є робота практичного психолога. З метою організації такої роботи в гуртожитку створено кабінет практичного психолога, де регулярно проводяться тренінги та індивідуальні і групові заняття з учнями. Психологічна служба училища спрямовує свою роботу за напрямками: психодіагностика, корекційно-відновлювальна та розвивальна, психологічна просвіта, консультування (індивідуальне та групове). В обов’язки практичного психолога входить психологічний супровід навчально-виховного процесу, зокрема: просвітницько-профілактична робота з метою попередження суїцидальних тенденцій серед учнівської молоді, робота з “важковиховуваними ” учнями та учнями “групи ризику”, робота з дітьми, що мають особливі освітні потреби та дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування. Психологом училища протягом начального року впроваджувався спецкурс “Здоровий спосіб життя” з метою формування психічно, фізично та соціально здорової особистості.
За роки існування училища випущено 7797 чол (на 2015 р.)., з них 4903 із середньою освітою, 153 особи отримали дипломи з відзнакою, 4 – нагороджені золотою медаллю «За особливі успіхи у навчанні» і 7 нагороджені срібною медаллю «За успіхи у навчанні».

Наші досягнення

Педагогічні працівники училища постійно працюють над підвищенням фахової майстерності, беруть участь в конкурсах. Так викладач фізики Ворчинська Валентина Іванівна в 1989 взяла участь в обласному конкурсі кабінетів фізики, в якому було завойовано II місце. Час іде, історія продовжується, зростає педагогічна майстерність інженерно-педагогічного колективу. Так, в жовтні місяці 2003 року викладач вищої категорії, вчитель-методист Ворчинська Валентина Іванівна брала участь в обласному конкурсі на присвоєння педагогічної премії присвяченої Дню учителя і завоювала першу обласну педагогічну премію, яку вручав голова обласної ради профспілки працівників освіти і науки України Гамрецький Іван Степанович.
З 2005 року педагогічний колектив є постійним учасником міжнародної виставки “ Освіта України”. За активну участь у них та вагомий внесок в модернізацію національної освіти училище отримало чотири дипломи, а також двічі училище було нагороджене бронзовою медаллю, удостоєне почесного звання « Лідер сучасної освіти” ( за багаторічну науково – педагогічну діяльність по інноваційному розвитку освіти України). Дипломів були удостоєні такі викладачі як Хоменко Андрій Анатолійович, Ворчинська Валентина Іванівна за впровадження сучасних методів навчання. Бронзові медалі присвоєно за розробку матеріалів по співпраці з іншими навчальними закладами з реалізації проекту “Реформування ПТО в Україні”. Вагомий внесок в розробку таких матеріалів було зроблено методистом училища Семком Олександром Михайловичем.
В училищі широко практикується залучення обдарованих учнів до виконання науково-дослідних робіт. Так творча робота учасника Всеукраїнського конкурсу юних раціоналізаторів і винахідників «Природа-людина-виробництво-екологія» на тему: «Екологічне землеробство навчального господарства ВПУ № 42 м. Погребище» Ковальчук Оксани, під керівництвом викладача Лошак Галини Андріївни була переможцем заочного туру і була представлена на Всеукраїнському конкурсі НЕМЦ (науково-екологічному натуралістичному центрі» в м. Києві в лютому 2011 року, за що отримана грамоту учасника конкурсу..
Робота викладача Лошак Г. А. у номінації для вчителів категорії «Біологія та хімія» — урок «Зміни клімату», в національному турі Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище-2010» отримала сертифікат та Диплом за зайняте друге місце.
У 2010 році в обласному конкурсі історико-етнографічної експедиції, метою якої було дослідження народного побуту, ремесел та традицій, робота учениці Ковальчук Оксани під керівництвом викладача Коваленко Марини Миколаївни зайняла ІІ місце в номінації «Побут і ремесла», за що учениця була нагороджена грамотою.
В 2011 році було прийнято участь в обласному етапі конкурс на тему “Христителі України-Русі — Рівноапостольний князь Володимир та його дружина, Візантійська царівна Анна”, яка завоювала II місце, виконував роботу учень Саєнко Сергій під керівництвом викладача історії Повара О.М.
Вихованці навчального закладу отримують міцні знання і гідно представляють училище на обласних, всеукраїнських конкурсах професійної майстерності.
У 1998 році Мельник Василь зайняв перше місце на обласному конкурсі професійної майстерності “трактористів-машиністів”. В 1988 році за відмінні успіхи у навчанні Василюк Василь був відзначений поїздкою в Польщу.
В 1999 році Осіпчук Олександр зайняв перше місце в обласному конкурсі професійної майстерності серед трактористів, а в 2001 році Мурлик Дмитро – в обласному конкурсі з водіння автомобіля.
У 2000 році Новіцький Богдан став призером Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності за професією “Оператор комп’ютерного набору, бухгалтер”.
В 2006 році учень училища Павліченко Владислав завоював II місце в обласному конкурсі професійної майстерності за професією “Електромонтер з обслуговування електроустановок”
В 2007 році на базі було проведено обласний конкурс професійної майстерності за професією “Електромонтер з обслуговування електроустановок”, в якому наш учень Адаменко Олександр завоював II місце, а в конкурсі серед майстрів виробничого навчання за цією ж професію Товстенчук Володимир Васильович завоював III місце. В цьому ж 2007 році майстер виробничого навчання Білоус Василь Павлович виборов II місце в обласному конкурсі професійної майстерності з професії “Електрогазозварник”
В 2010 році учень училища Вовченко Руслан завоював IV місце в обласному конкурсі професійної майстерності з професії “Електрогазозварник”
В 2009 році учнем училища Табуровським Олександром було завойовано II місце в обласному конкурсі за професією “Тракторист-машиніст с/г виробництва”
В 2011 році учениця Якубчук Яна виборола III місце в обласному конкурсі за професією “Кондитер”.
Поряд з конкурсами професійної майстерності учні училища беруть участь в конкурсах загальноосвітньої підготовки.
Так в 2011 році учениця Михайлова Тетяна виборола III місце в III етапі XI Міжнародного конкурсу української писемності імені Петра Яцика. В цьому ж році учениця Ковальчук Оксана прийняла участь в мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка і отримала грамоту за оригінальність висвітлення теми.
В 2012р. викладач географії Лавринчук О.П. взяла участь у Всеукраїнському конкурсі “Intel – Еко Україна”. Серед учнів професійно-технічних навчальних закладів і зайняла III місце.
В 2013 – 2014 н.р учениця 34 групи Костюк Тетяна виборола III місце в III етапі XIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, а також III місце в III етапі IV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів ПТНЗ.
В 2014-2015 н.р. учениця 34 групи Добровольська Вікторія взявши участь в III етапі V Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів ПТНЗ виборола II місце, за що була нагороджена дипломом II ступеня і за наказом Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації була включена учасником команди для участі в IV етапі цього конкурсу серед учнів ПТНЗ і виборола III місце за що була нагороджена дипломом III ступеня і грошовою винагородою у розмірі 400 грн .
Учні професійно-технічного училища постійно приймають активну участь у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін. В 1991 році Гошко Сергій на обласній олімпіаді серед учнів професійно-технічних училищ з математики зайняв друге місце. У 2001 році Кушнір Наталя зайняла перше місце в районній олімпіаді з української мови та друге місце з географії. У 2001 році Кушнір Наталя зайняла перше місце в районній олімпіаді з біології. У 2002 році учениця Постоловська Катерина виборола перше місце в районній олімпіаді з біології, і взяла участь в обласному етапі олімпіади з цього предмета, а учениця Мисотюк Наталія виборола друге місце в районній олімпіаді з біології.
В 2003 році Демиденко Роман зайняв перше місце в районних олімпіадах з історії України та з основ економіки, а також його письмову роботу направлено на обласний конкурс української писемності ім. Петра Яцика. Учениця Петрашевська Алла зайняла ІІІ місце в районній олімпіаді з основ економіки.
Протягом ряду років учні училища були призерами районних олімпіад по загальноосвітній підготовці. В тому числі в 2010 році Галинська Олена завоювала III місце в олімпіаді з англійської мови. В 2011 році учениця Михайлова Тетяна, завоювала I місце в олімпіаді з інформаційних технологій, учениця Чуловська Оксана завоювала I місце в олімпіаді з економіки, учениця Вовк Яна завоювала II місце в олімпіаді з інформаційних технологій, учениця Костюк Тетяну завоювала III місце в олімпіаді з англійської мови.
Важливе місце в житті училища має участь учнів училища у спортивних змаганнях районного та обласного рівня, під час яких неодноразово займались призові місця. Так у 2007 році в районних змаганнях команда училища виборола два перших місця з гирьового спорту та волейболу, друге місце з шахів, третє місце з літніх ігор.
В 2008 році зайняли перше місце в конкурсі “Котигорошки”, друге місце з легкої атлетики, третє місце в кубку з волейболу та третє місце з міні-футболу.
В 2009 році зайнято перше місце з легкоатлетичного кросу, друге місце з баскетболу та легкої атлетики, третє місце з шахів.
В 2010 році зайнято перше місце з настільного тенісу та легкоатлетичного кросу, друге місце з легкої атлетики та волейболу.
В 2011 році зайнято перше та друге місце у змаганні серед допризовної молоді, третє місце з волейболу, баскетболу, міні-футболу та шашок.
В обласних змаганнях “Козацький гарт” в 2008 році зайнято друге місце з метання довбні, третє місце з гирьового спорту.

Господарська діяльність

Невід’ємною частиною начального процесу училища сільськогосподарського профілю є навчальне господарство, яке бело засноване у 1990 році. З моменту його заснування, керівником було призначено Линника Миколу Таламоновича. Для потреб навчального господарства було виділено 239 га. землі.
В часи економічної кризи в країні адміністрація училища не опустила руки. Директор та викладачі вишукували найоптимальніші можливості для виживання. Так на базі училища було створено спільне навчально-виробниче СТОВ “Васильківське”. Спочатку училище орендувало землі КСП ім. Лесі Українки с. Спиченці. В оренді було 240 га землі. З 1 березня 2000 р. організовано СТОВ “Васильківське”, де було 750 га землі яку обробляли 22 землероби.
Училище підтримує тісні взаємозвязки із господарствами району і здіснює перепідготовку та підвищує кваліфікацію комбайнерів, трактористів-машиністів категорії “А”, “В”, “С”, проводить набір слухачів на курси по підготовці водіїв категорії “В”, “С”, “Д”, “Е” (вечірня форма навчання), комплектуються групи курсантів для вивчення будови та експлуатації персональних комп’ютерів. Слухачі цих груп навчаються за направленням служби зайнятості, підприємств, організацій, установ району та за власний рахунок громадян.

Міжнародне співробітництво

У вересні 2000 року училище розпочало роботу в Проекті “Реформування професійно-технічної освіти в Україні” за участю Франції, Італії та Міжнародної Організації Праці.
Реалізація проекту має дати можливість вийти на Європейський рівень освіти та готувати якісно нових працівників для сільського господарства нашої держави.
Наше училище поряд з ВПУ-32 с. Гущинець, ВПУ-31 с. Заболотне, ВПУ- 41 м. Тульчин визнане кращим і вибороло тендер на участь в Проекті з “Реформування професійно-технічної освіти” в Вінницькій області.
В ході реалізації Проекту Міністерством освіти і науки України, Європейським фондом освіти спільно з Національною обсерваторією були проведені семінари за участю членів Кабінету Міністрів, відповідних міністерств та відомств країни. Директор училища Огородник С.В., методист училища Бойко Т.Ф., викладачі Семко О.М., Ковальчук О.І., Хоменко А.А., майстри виробничого навчання Касіч Ю.О., Лошак В.В., були учасниками таких семінарів. Результатами роботи семінарів була розробка навчально-плануючої документації з підготовки “Робітників фермерського господарства”, розробка модулів та впровадження їх в навчально-виробничий процес. Ковальчук Олександр Іванович отримав сертифікат на право розробки модулів, а Хоменко Андрій Анатолійович та Касіч Юрій Олексійович отримали сертифікат на право їх використання.
На базі нашого училища було проведено два семінари з практичного втілення в навчальний процес основних завдань роботи Проекту.
Перший семнінар відбувся в квітні місяці 2000 року, який було організовано Міністерством освіти і науки України, Українським аналітичним центром професійної освіти “Національна Обсерваторія” з участю колег з Італії і Данії. В грудні місяці 2001 року відбувся семінар з участю колег із коледжа міста Монтаржі, що у Франції. Такий же семінар відбувся в березні 2003 року. Під час роботи семінару французькі колеги Веронік Кюрі та Катрін Руссо поділились досвідом з технології інтегрування та блочного викладання спецдисциплін. В його роботі також взяли участь начальник відділу Міністерства освіти і науки України І.В. Залозна , головний інспектор обласного управління освіти відділу ПТО Кутова В.П., робочі групи Гущинецького, Заболотнянського, Тульчинського училищ. Завдання семінару полягало в тому, щоб адаптувати представлений партнерами матеріал до нашого навчального процесу, враховуючи особливості законодавства та економіки України.
По обміну досвідом відбувалися робочі семінари як в Україні, так і в країнах — партнерах, зокрема, Італії та Франції. Перші робочі візити відбулися з участю директора училища Огородника Сергія Васильовича. Після чого розпочалися візити робочих груп училища. Так, в квітні місяці 2002 року відбувся робочий візит в Італію з участю заступника директора з навчально-виробничої роботи Демиденка Віктора Григоровича та методиста училища Бойко Тетяни Федорівни. А з 12 по 20 жовтня 2003 року у французьке місто Монтаржі, з участю наших викладачів Ворчинської Валентини Іванівни та Хоменка Андрія Анатолійовича. Метою даних візитів є робота з обміну досвідом з закордонними колегами. По завершенню візитів викладачем училища Ворчинською Валентиною Іванівною було проведено відкритий урок для колег із Франції та представників з Міністерства освіти і науки і управління освіти і науки у Вінницькій області по втіленню в навчальний процес власних методів навчання та методів запозичених в навчальному закладі міста Монтажі.
Відповідно до програми співробітництва викладачами робочої групи нашого училища: Мельник Оленою Василівною, Ворчинською Валентиною Іванівною, Лошак Галиною Андріївною, Ковальчук Раїсою Іванівною, а також учасниками робочих груп училищ, які працюють в даному Проекті, було розроблено професійно спрямовані завдання з окремих предметів. І за допомогою Європейського фонду розвитку освіти в Україні, Міністерства освіти і науки України, Українського аналітичного центру професійної освіти “Національна обсерваторонія” було видано збірники таких завдань: з української мови, фізики, хімії, біології. Методист училища Семко Олександр Михайлович приймав участь у розробці матеріалів до навчально-методичного посібника “Нові підходи у навчанні”.
В листопаді місяці 2003 року в обласному управлінні освіти і науки відбувся семінар з розробки посібників для викладачів з предметів “Економіка” та “Екологія”. В цьому семінарі брали участь колеги з Італії, начальник відділу Міністерства освіти і науки України І.В. Залозна, головний інспектор обласного управління освіти, відділу ПТО Кутова В.П., завідуюча відділом професійно –технічної освіти Якимчук В.М. робочі групи нашого училища, Гущинецького, Заболотнянського та Тульчинського училищ.
Зараз в рамках проекту відбувається щорічний обмін поїздками учнів нашого навчального закладу та навчального закладу міста Монтажі в плані знайомства з організацією навчально-виробничого процесів, умовами навчання і проживання учнів, їх дозвіллям та з визначними місцями дружніх країн.
Попереду в співпраці училища з іноземними колегами багато роботи.
Реалізація проекту має дати можливість вийти на Європейський рівень освіти та готувати якісно нових працівників для сільського господарства нашої держави.
В 2011 році в рамках Програми “Освіта без кордонів” учениця училища Галинська Олена булла направлена на навчання в Доправну академію міста Тренчин, що у Словаччині, де вона продовжує навчання за спеціальністю “Транспортна логістика”. Це дає їй можливість познайомитись з країнами Євросоюзу та з Європейською системою освіти. Отриманий документ про освіту дає їй можливість продовжити навчання в будьякому університеті Європи.

Залишити коментар

Яндекс.Метрика