Методичний кабінет

Організуючим центром методичної роботи у навчальному закладі є методичний кабінет.

Основними завданнями методичного кабінету є:

— надання допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їх науково методичного рівня та педагогічної майстерності;

— координація змісту, форм і методів самоосвіти та колективної роботи педагогічних працівників щодо підвищення їх кваліфікації на вирішення актуальних проблем навчання і виховання;

— пропаганда і впровадження сучасних досягнень психолого – педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, інноваційних технологій організації навчально — виховного процесу;

— науково-методичне забезпечення навчально-виховної діяльності;

— трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка;

— координація методичного супроводу атестації педагогів (міжатестаційний період), експертне вивчення роботи педагогів на завершальному етапі атестації.

В методичному кабінеті створені необхідні умови для ефективної роботи педагогічних працівників. Для ефективного використання в методичному кабінеті зібрані необхідні нормативні та інструктивні матеріали, навчальна та методична документація, педагогічна та методична література, дидактичні матеріали тощо. В кабінеті ведеться робота з фахового вдосконалення педагогічних працівників.

Яндекс.Метрика