Психологічна служба

Психологічна служба ВПУ № 42 м. Погребище — спеціалізований підрозділ, основним завданням якого є забезпечення умов, що сприяють повноцінному психічному та особистісному розвитку кожного учня, порушення яких заважає своєчасній реалізації вікових та індивідуальних можливостей учнів і веде до необхідності психолого-педагогічної корекції.

Психологічній службі училища уже більше 15 років. На даний час в гуртожитку відведено окремо 2 спеціально обладнаних кабінети для здійснення професійної діяльності практичного психолога. Психологічний кабінет має два приміщення: робочий кабінет практичного психолога та навчальний психологічний кабінет, які укомплектовані та оснащенні відповідно до Положення про психологічний кабінет (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 р. № 691). Завідування навчальним психологічним кабінетом покладено на практичного психолога училища Нагало Тетяну Шамседдінівну.

Психологічна служба

Практичний психолог ВПУ № 42 м. Погребище Нагало Тетяна Шамседдінівна

кбінет психолога

кабінет психолога

Кабінет психолога для проведення індивідуальної роботи з усіма учасника навчально-виховного процесу училища

Психолог в училищі має широке і не менш складне, ніж в інших навчальних закладах, поле діяльності, оскільки психологічні проблеми, із якими стикаються викладачі та учні училища, досить різноманітні. Це і адаптація до навчання у нових умовах, і налагодження міжособистісних стосунків, формування психологічної готовності до майбутньої професії, і безліч особистісних проблем.
Допомагати учням училища відповідно до їхніх вікових особливостей оволодівати засобами саморозуміння, самосприйняття й саморозвитку в контексті гуманістичної взаємодії з оточенням в умовах культурних, соціальних, економічних і екологічних реалій навколишнього світу є потребою сьогодення. Неабияку роль у цьому складному процесі відіграє психологічна служба
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 №1/9–352 практичний психолог в училищі здійснює професійну діяльність за такими напрямами:
• психодіагностична робота;
• консультаційна робота;
• корекційно-відновлювальна та розвивальна робота;
• психологічна просвіта;
• організаційно-методична робота;
• зв’язки з громадськістю.

Залишити коментар

Яндекс.Метрика