Завдання та структура методичної роботи училища

Методична робота у Вищому професійному училищі №42 м. Погребище – важлива складова ланка загальної системи діяльності навчального закладу. Необхідною умовою організації методичної роботи в училищі є врахування досвіду діяльності педагогів та аналіз результатів освітнього процесу.

Методична робота ведеться відповідно до «Положення про методичну роботу в професійно – технічному навчальному закладі» затвердженого наказом № 146 від 11.09.2017 р. та Наказу МОН України № 419 від 30.05.2006 р. Методична робота займає провідне місце в роботі педагогічного колективу і здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів і підрозділу «Методична робота» річного плану роботи.

Участь у методичній роботі є професійним обов’язком кожного педагогічного працівника. Методична робота з педагогічними працівниками закладу здійснюється за напрямами:

— аналіз стану викладання предметів, підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти;

— створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності;

— організація вивчення якості забезпечення освітнього процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;

— керівництво роботою методичних комісій та координація їхньої діяльності;

— проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;

— введення нових педагогічний технологій;

— створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів;

— координація змісту методичної роботи училища зі змістом діяльності НМЦ ПТО у Вінницькій області.

Інноваційна діяльність педколективу полягає в тому, що викладачі і майстри виробничого навчання запроваджують на уроках нові форми, методи навчання, практикують проведення різних типів уроків, а саме: уроки-лекції, уроки-диспути, уроки-семінари, уроки-заліки, уроки-екскурсії, уроки-консультації тощо.

Усі форми методичної роботи – традиційні і нетрадиційні, колективні й індивідуальні – підпорядковані одній меті: надавати дієву практичну допомогу та сприяти підвищенню педагогічної майстерності педагогів та забезпечувати їх співпрацю із здобувачами освіти  та їх батьками.

Головною методичною проблемою, над якою працює колектив, є:

«Впровадження та реалізація дієвих освітніх інновацій у навчальному процесі як засобу формування професійно-успішної особистості здобувача освіти ЗП(ПТ)О». 

Якість та результати освітнього  процесу училища залежать перед усім від викладача та майстра виробничого навчання, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності, прагнення працювати на педагогічній ниві.

Метою методичної роботи училища є вдосконалення рівня педагогічної майстерності, формування професійної компетентності педагогів, розвиток особистої культури і творчого потенціалу, спрямований на підвищення якості освіти й активне використання інноваційних технологій.

Особлива роль у забезпеченні професійного рівня та фахового зростання педагогічних працівників училища належить створення власних веб-сайтів та блогів в мережі Інтернет, яка надає можливість не лише впроваджувати інноваційні технології, а й популяризувати та поширювати свої напрацювання.

За умови інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій постійно впроваджуються ці технології в діяльність методичної служби, що дозволяє кожному педагогу бути адаптованому до активної діяльності в інформаційному суспільстві.

В училищі сформувалася система науково-методичної роботи з педагогами, до складу якої входять індивідуальні та колективні форми роботи, що взаємодіють і доповнюють одна одну.

Методичні комісії училища (7):

  • Гуманітарного циклу.
  • Природно-математичного циклу.
  • Спеціальних предметів і робітничих професій.
  • Виховної роботи.
  • Класних керівників.
Яндекс.Метрика